× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

IMW

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - Ośrodek Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Alzheimerowski

Informacje o komórce

Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy inny niż psychiatryczny

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

81-718-44-79
Jaczewskiego 2
20-950 Lublin

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1